thuốc rửa natri bicarbonat | lathuocgi.com

thuốc rửa natri bicarbonat

Natri bicarbonat là thuốc gì?

Natri bicarbonat là một thuốc chống acid (dạ dày). Thuốc natri bicarbonat gây ra tác dụng kiềm hóa nhanh trong trường hợp nhiễm acid chuyển hóa, nhiễm acid do acid lactic hoặc trong trường hợp cần kiềm hóa, làm giảm độ acid ở dạ dày. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn Natri bicarbonat là thuốc gì? và những thông tin quan trọng trong việc sử dụng thuốc này trong bài viết dưới đây. Thuốc Natri bicarbonat là gì? Các đặc điểm của thuốc Natri bicarbonat Dạng và hàm lượng: Dạng thuốc: viên nang, cốm, bột, dung dịch, viên nén. Hàm lượng: 650 mg; 5%; 7.5%; 8.4%; 4.2%; 4%; 325 mg; 150 mEq/1000 mL-D5%; 150 mEq/1150 mL-D5%. Đóng gói:  Lọ 160 viên Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Loại thuốc: Thuốc chống acid và thuốc kiềm hóa (điều trị nhiễm acid và …

Xem thêm

Natri axetat là thuốc gì?

Natri axetat là thuốc, cũng là tên một loại muối màu trắng có khả năng tạo được dung dịch bão hòa, có công thức hóa học là CH3COONa. Natri axetat là thuốc gì? Đó là thuốc được dùng để ngăn ngừa hoặc khắc phục tình trạng sụt giảm natri trong máu ở những bệnh nhân có sự hấp thụ kém. Ngoài ra nó còn có tác dụng trong việc hạn chế sự nhiễm acid thông qua sự kết hợp với bicacbonat. Thuốc natri axetat là gì? Thành phần hóa học của thuốc natri axetat Thuốc natri axetat được bào chế với dạng chính là dung dịch tiêm truyền vào tĩnh mạch. Hấp thu: Thuốc được tiêm truyền vào tĩnh mạch sau khi được pha loãng trong dung dịch có dung tích lớn hơn. Bài trừ: Sau khi đi vào cơ thể, thuốc được phân giải, chuyển hóa đi làm nhiệm …

Xem thêm

Natri bicarbonat là thuốc gì?

Natri bicarbonat là một thuốc chống acid (dạ dày). Thuốc natri bicarbonat gây ra tác dụng kiềm hóa nhanh trong trường hợp nhiễm acid chuyển hóa, nhiễm acid do acid lactic hoặc trong trường hợp cần kiềm hóa, làm giảm độ acid ở dạ dày. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn Natri bicarbonat là thuốc gì? và những thông tin quan trọng trong việc sử dụng thuốc này trong bài viết dưới đây. Thuốc Natri bicarbonat là gì? Các đặc điểm của thuốc Natri bicarbonat Dạng và hàm lượng: Dạng thuốc: viên nang, cốm, bột, dung dịch, viên nén. Hàm lượng: 650 mg; 5%; 7.5%; 8.4%; 4.2%; 4%; 325 mg; 150 mEq/1000 mL-D5%; 150 mEq/1150 mL-D5%. Đóng gói:  Lọ 160 viên Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Loại thuốc: Thuốc chống acid và thuốc kiềm hóa (điều trị nhiễm acid và …

Xem thêm

Natri axetat là thuốc gì?

Natri axetat là thuốc, cũng là tên một loại muối màu trắng có khả năng tạo được dung dịch bão hòa, có công thức hóa học là CH3COONa. Natri axetat là thuốc gì? Đó là thuốc được dùng để ngăn ngừa hoặc khắc phục tình trạng sụt giảm natri trong máu ở những bệnh nhân có sự hấp thụ kém. Ngoài ra nó còn có tác dụng trong việc hạn chế sự nhiễm acid thông qua sự kết hợp với bicacbonat. Thuốc natri axetat là gì? Thành phần hóa học của thuốc natri axetat Thuốc natri axetat được bào chế với dạng chính là dung dịch tiêm truyền vào tĩnh mạch. Hấp thu: Thuốc được tiêm truyền vào tĩnh mạch sau khi được pha loãng trong dung dịch có dung tích lớn hơn. Bài trừ: Sau khi đi vào cơ thể, thuốc được phân giải, chuyển hóa đi làm nhiệm …

Xem thêm